About

No search result

Shopping cart

 
 
Price
Quantity
Total
Cart is empty
Total:
0 NOK
/product/okologisk-bomulls-fairtrade-hankler-lite/
product
false
Økologisk Bomulls Fairtrade hånkler lite - Bjåen
True
False
/
1959
Økologisk Bomulls Fairtrade hånkler lite
150
Handklede

Økologisk Bomulls Fairtrade hånkler lite

150 NOK
http://www.globalfairtrade.no/bomullsrevolusjon-giftfri-bomull-ren-samvittighet

Bomullsrevolusjon: Giftfri bomull. Ren samvittighet
"Bomull" – ordet maner fram bilder av naturlige, rene, myke, hvite fibre – et sunn og miljøvennlig alternativ til syntetiske stoffer. Men virkeligheten er ikke så pen.

Konvensjonell bomullsproduksjon er svært avhengig av plantevernmidler som stammer fra petrokjemi. Bare 3% av all dyrket mark over hele verden er bomullsmark, men svimlende 20% av alle kjemiske plantevernmidler og 22% av sprayede insektmidler, benyttes for å fremstille bomull. Det betyr 8 ganger mer per hektar, enn en gjennomsnittlig matavling.

Som forbruker blir du lurt til å kjøpe rimelige håndklær og sengetøy som er produsert i gift. I stedet bør vi som forbrukere stille krav til de som styrer tekstilindustrien om at bomullen dyrkes økologisk og at arbeiderne får en lønn de kan leve av.


Hjem
GlobalFairTrade
Foredrag, bøker
Tekstil
Grønne klimakvoter
Arctic Queen
E-helse
Venneforening
Salg
Kontakt
Bomullsrevolusjon: Giftfri bomull. Ren samvittighet
"Bomull" – ordet maner fram bilder av naturlige, rene, myke, hvite fibre – et sunn og miljøvennlig alternativ til syntetiske stoffer. Men virkeligheten er ikke så pen.

Konvensjonell bomullsproduksjon er svært avhengig av plantevernmidler som stammer fra petrokjemi. Bare 3% av all dyrket mark over hele verden er bomullsmark, men svimlende 20% av alle kjemiske plantevernmidler og 22% av sprayede insektmidler, benyttes for å fremstille bomull. Det betyr 8 ganger mer per hektar, enn en gjennomsnittlig matavling.

Som forbruker blir du lurt til å kjøpe rimelige håndklær og sengetøy som er produsert i gift. I stedet bør vi som forbrukere stille krav til de som styrer tekstilindustrien om at bomullen dyrkes økologisk og at arbeiderne får en lønn de kan leve av.

Treplanting i Sinai

Bomullsplantasje i Sinai.Død og helseproblemer
Omtrent halvparten av all tekstilfiber i verden er i dag bomull. Bare 2 % av denne produseres økologisk og biodynamisk. De kjemikaliene som benyttes til konvensjonelt dyrket bomull er akutt giftige. I 2001 ble 120 land ble enige på en UNEP konferanse om å forby de farligste av disse giftstoffene, men det er ennå ikke iverksatt. The World Trade Organization anslår at bruken av plantevernmidler bidrar til at mellom 18 000 og 22 000 fattige bønder dør årlig av dette misbruket. I tillegg medfører den omfattende kjemikaliebruken alvorlige helseskader for flere millioner mennesker og dyr som beiter i områdene.Gjeldspiral og utarming
Bruken av sprøytemidler øker produksjonskostnadene for bøndene og reduserer deres inntekt. Fattige bønder må kjøpe stadig mer plantevernmidler for å holde antall skadedyr nede og øke produksjonen. Mange blir tvunget inn i en spiral av gjeld. De låner til å avle mer bomull, men tjener mindre penger for hver avling. I noen fattige land kan kjemikaliene utgjøre opptil 60% av bondens produksjonsbudsjett. I den indiske delstaten Maharashtra alene, anslår myndighetene at over 1000 bønder de siste 10 årene har begått selvmord på grunn av stor gjeld.

Det høye forbruket av kunstgjødsel står for ca 50 prosent av energiforbruket. Det er en av de største kildene til utslipp av drivhusgassen N20. Høyt vannforbruk og monokulturen (dvs ikke vekseldyrking) bidrar også til at jordens fruktbarhet reduseres, vannet forurenses og det skjer en forsalting av jorden – dvs ørkenspredning. Bruken av giftstoff reduserer det biologiske mangfoldet og forstyrrer økosystemene i områdene rundt. Gigantiske arealer dyrkbart land legges øde, noe som igjen bidrar sterkt til den globale oppvarmingen som truer Jorden.

BomullsfrøOppvåkning for en bomullsrevolusjon
GlobalFairTrade ønsker å skape en opinion hos folk flest mot tradisjonell giftbruk på bomullsmarkene. Det er ingen grunn til å lukke øynene. Den nødvendige omleggingen kan skje nå fra giftige, kjemikaliefremstilte og uetiske bomullsprodukter til økologiske, organiske og etiske produkter.

For dette har GlobalFairTrade inngått et samarbeid med SEKEM i Egypt som gjennom biodynamisk jordbruk har gjort ørken om til dyrkbart land. SEKEM startet opp med en gård langt ute i ørkenen i 1977. I løpet av de siste 10-15 årene har over 1200 små gårder langsmed Nilen knyttet seg til SEKEM og gått over til biodynamisk drift. Sammen har de laget et kooperativ hvor SEKEM er ansvarlig for opplæring og utvikling. Se artikkelen i Aftenposten fra 1.08.2006 om Revolusjonen i Egypts jordbruk.Reduserer giftbruken 100 prosent
Økologisk bomull reduserer giftbruken med 100 prosent i selve bomullsdyrkingen og med 93 prosent gjennom hele produksjonsprosessen. Det benyttes heller ikke kunstgjødsel eller kjemikalier for innhøsting. SEKEMs produkter er produsert etter verdens strengeste økologiske sertifiseringsordninger fra frø til tekstil.

Der hvor bomullen dyrkes biodynamisk gjøres også ørkenen om til dyrkbar jord. Etter hvert vil biodynamisk dyrking bli en nødvendighet, siden konvensjonelt landbruk fører til en forsalting av jorden på sikt. Til sammen har SEKEM forvandlet 6000 mål ørkensand til dyrkbar mark. Dette bidrar til reduserte klimautslipp. Når det ikke benyttet noen sprøytemidler, blir heller ikke menneskene som jobber i produksjonen eller forbrukerne som kjøper varene, utsatt for kjemikalier.

Hva er forskjellen på økologisk og biodynamisk bomull?
Det biodynamiske jordbruket er alltid et økologisk jordbruk. I tillegg tar det biodynamiske hensyn til planetenes posisjoner på himmelen i forbindelse med såing og høsting, for bedre å nyttiggjøre seg livsprosessene. Det benyttes kun naturlige kompostpreparater. Metoden er den eneste som samtidig bygger humus, slik at jorden stadig fornyes. Det skjer ikke innen vanlig økologisk landbruk.
Quantity